ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LSMU - ΚΑΟΥΝΑΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Σπουδάστε Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική στο Πανεπιστήμιο ιατρικών σπουδών LSMU στο Κάουνας της Λιθουανίας

Αντιπρόσωποι Πανεπιστημίου LSMU

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι πανεπιστημίου Lithuanian University of Health Sciences στην Κύπρο για ιατρικές σπουδές στο εξωτερικό

Προϊατρικά Μαθήματα (Pre-Medical course)

Διάρκεια: 10 εβδομάδες (Μάρτιο – Μάϊο)

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Διδακτέα γλώσσα: Αγγλικά

Ιατρική

Διάρκεια: 6 χρόνια

Δίδακτρα: 12.500 ευρώ το χρόνο

Πτυχίο: MSc in Health Sciences, Doctor

Διδακτέα γλώσσα: Αγγλικά

Οδοντιατρική

Διάρκεια: 5 χρόνια

Δίδακτρα: 13.500 ευρώ το χρόνο

Πτυχίο: MSc in Health Sciences, Doctor Odontologist

Διδακτέα γλώσσα: Αγγλικά

Κτηνιατρική

Διάρκεια: 6 χρόνια

Δίδακτρα: 8.000 ευρώ το χρόνο

Πτυχίο: MSc in Veterinary Sciences, Veterinary Doctor

Διδακτέα γλώσσα: Αγγλικά

Φαρμακευτική

Διάρκεια: 5 χρόνια

Δίδακτρα: 7.000 ευρώ το χρόνο

Πτυχίο: MSc in Health Sciences, Pharmacist

Διδακτέα γλώσσα: Αγγλικά