Ενόψει της πανδημίας του covid 19 και των συνεπειών που έχει επιφέρει παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας της Λιθουανίας (LSMU) έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο εισδοχής νέων φοιτητών και έχει αποφασιστεί η εισαγωγή μέσω διαδικτυακών εξετάσεων. Οι εν λόγω εξετάσεις θα έχουν ως ημερομηνία έναρξης τις 7 Μαΐου, ενώ θα συνεχίσουν να διεξάγονται κάθε Πέμπτη μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο συνέντευξη, πρωταρχικός στόχος της οποίας θα είναι η αξιολόγηση των κινήτρων του αιτούντος για τους λόγους που επέλεξε συγκεκριμένο κλάδο σπουδών, αλλά και η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του. Ακολούθως εντός της ίδιας εβδομάδας, ο υποψήφιος θα ενημερωθεί για να συμμετέχει σε διαδικτυακό τεστ στο μάθημα της Βιολογίας και Χημείας.

Οι διαδικτυακές εξετάσεις θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) στη Βιολογία και τη Χημεία, ενώ κάθε μέρος θα αποτελείται από 20 ερωτήσεις (συνολικά 40 ερωτήσεις). Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης για απάντηση και των 40 ερωτήσεων καθορίστηκε στα 60 λεπτά. Διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της προσωπικής συνέντευξης και αφού οι υποψήφιοι ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στην διαδικτυακή εξέταση στο μάθημα της βιολογίας και χημείας , θα τους δοθεί πρόσβαση στην πλατφόρμα εξετάσεων μέσω της οποίας θα μπορούν να «προθερμανθούν» και να εξασκηθούν συμπληρώνοντας ένα δοκιμαστικό τεστ.